Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROTOSZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Joanna Augustyniak – pedagog specjalny
 2. Ewa Fynyk – język polski
 3. Krzysztof Grobelny – historia
 4. Romana Guzowska – logopeda
 5. Julia Horyza – wychowanie fizyczne
 6. Magdalena Jańczak – edukacja wczesnoszkolna
 7. Izabela Jasik – język niemiecki
 8. Magdalena Jaskólska – język angielski
 9. Agnieszka Konieczna – pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna
 10. Karolina Korzecka – edukacja wczesnoszkolna
 11. Dorota Krystek – geografia i matematyka
 12. Janina Marzec – muzyka
 13. Emilia Patalas-Poślednicka – chemia
 14. Agnieszka Pawlak-Bryske – pedagog specjalny
 15. Halina Przybyło – psycholog, religia
 16. Adam Radojewski – wychowanie fizyczne
 17. Karolina Rogowicz – język angielski, wychowawca 6 klasy
 18. Katarzyna Sobczak – informatyka, technika, plastyka, doradztwo zawodowe
 19. Piotr Szczeciński – informatyka
 20. Marcin Szyndrowski – dyrektor szkoły, język polski
 21. Agnieszka Turbańska – przyroda
 22. Olga Wojtaszek – fizyka
 23. Dorota Wojtkowiak – historia
 24. Agnieszka Ziembicka – biologia
 25. Elżbieta Żak – matematyka

WYCHOWAWCY KLAS W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Agnieszka Konieczna – klasa 1
 2. Karolina Korzecka – klasa 2
 3. Magdalena Jańczak – klasa 3
 4. Agnieszka Pawlak-Bryske – klasa 4
 5. Joanna Augustyniak – klasa 5
 6. Karolina Rogowicz – klasa 6
 7. Marcin Szyndrowski – klasa 7

GRONO PEDAGOGICZNE

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROTOSZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Sylwia Ciesiółka – dyrektor szkoły
 2. Ewa Fynyk – język polski
 3. Krzysztof Grobelny – historia i religia
 4. Julia Horyza – wychowanie fizyczne
 5. Magdalena Jańczak – edukacja wczesnoszkolna
 6. Dorota Krystek – geografia
 7. ks. Wojciech Miś – religia
 8. Janina Marzec – muzyka
 9. Agnieszka Pawlak-Bryske – pedagog specjalny
 10. Adam Radojewski – wychowanie fizyczne
 11. Karolina Rogowicz – język angielski (wychowawca klasy V)
 12. Magdalena Roszak – chemia
 13. Martyna Roszczak – edukacja wczesnoszkolna
 14. Katarzyna Sobczak – technika i plastyka
 15. Ryszard Strączkowski – język hiszpański
 16. Piotr Szczeciński – informatyka
 17. Marcin Szyndrowski – język polski (wychowawca klasy VI)
 18. Agnieszka Ziembicka – biologia i WDŻ
 19. Elżbieta Żak – matematyka
 20. Karolina Korzecka – edukacja wczesnoszkolna