Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROTOSZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Sylwia Ciesiółka – dyrektor szkoły
 2. Ewa Fynyk – język polski
 3. Krzysztof Grobelny – historia i religia
 4. Julia Horyza – wychowanie fizyczne
 5. Magdalena Jańczak – edukacja wczesnoszkolna
 6. Dorota Krystek – geografia
 7. ks. Wojciech Miś – religia
 8. Janina Marzec – muzyka
 9. Agnieszka Pawlak-Bryske – pedagog specjalny
 10. Adam Radojewski – wychowanie fizyczne
 11. Karolina Rogowicz – język angielski (wychowawca klasy V)
 12. Magdalena Roszak – chemia
 13. Martyna Roszczak – edukacja wczesnoszkolna
 14. Katarzyna Sobczak – technika i plastyka
 15. Ryszard Strączkowski – język hiszpański
 16. Piotr Szczeciński – informatyka
 17. Marcin Szyndrowski – język polski (wychowawca klasy VI)
 18. Agnieszka Ziembicka – biologia i WDŻ
 19. Elżbieta Żak – matematyka
 20. Karolina Korzecka – edukacja wczesnoszkolna