Zasady rekrutacji

Nabór do Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017 odbywa się od stycznia 2016 roku. Zapisy będą przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia (plik do pobrania) złożonej osobiście w szkole, przesłanej pocztą lub mailem. 

Niepubliczne Gimnazjum w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017 przyjmuje uczniów do wszystkich klas – 1, 2, i 3. Każda klasa może liczyć od 15-20 osób.

Warunki kwalifikacji:

  • Złożenie karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły
  • Napisanie diagnozy z matematyki i z języka angielskiego w czerwcu 2016 r.
  • Złożenie właściwych dokumentów w sekretariacie szkoły.
  • Pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej.

Co proponujemy?

Klasy humanistyczną i przyrodniczo-matematyczną z indywidualnymi ścieżkami rozwoju.

 Wymagane dokumenty:

  • świadectwo klasy V
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • kwestionariusz osobowy kandydata
  • karta zdrowia

 

Niepubliczne Gimnazjum w Krotoszynie istnieje od września 2009 roku. To szkoła dla uczniów ambitnych, pełnych zapału do działania, ale także dla tych bardziej skrytych, nieśmiałych, którzy lubią kameralną atmosferę.