W 2008 roku  zrodził się pomysł utworzenia pierwszego Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie. Pomysłodawcą był nauczyciel Krzysztof Grobelny, którego  wsparła grupa nauczycieli: Emilia Patalas – Poślednicka, Elżbieta Dominiak, Zbigniew Mroczek, Ryszard Kaszkowiak, Adam Zdunek. Powstała  szkoła stawiającą wysokie wymagania uczniom. Szkołę dla uczniów ambitnych, pełnych zapału do działania, szkołę dla uczniów, którzy chcą w niej realizować swoje marzenia.  Przygotowania do startu Niepublicznego Gimnazjum rozpoczęły się już we wrześniu 2008. Dzięki wytrwałości grupy zapaleńców idea stworzenia szkoły się udała. Dnia 01 września po raz pierwszy nastąpiła inauguracja roku szkolnego w nowym gimnazjum.

01.09.2009 r. Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego
2009/2010

3 września 2009 r. o godz. 1300 zainaugurowano działalność pierwszego Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie. Naukę   w szkole rozpoczęło 21 uczniów. W uroczystości uczestniczyli: burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pan Sławomir Willak oraz Ks. Dariusz Kowalek Proboszcz parafii Piotra i Pawła w Krotoszynie

Burmistrz Julian Jokś gratulował uczniom wyboru szkoły i życzył im powodzenia w nauce.

                                                   

Otwarcie szkoły odbyło się poprzez przecięcie wstęgi przez wszystkich zaproszonych gości.