Historia Szkoły

NA POCZĄTEK NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM 

W 2008 roku  zrodził się pomysł utworzenia pierwszego Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie. Pomysłodawcą był nauczyciel Krzysztof Grobelny, którego  wsparła grupa nauczycieli: Emilia Patalas – Poślednicka, Elżbieta Dominiak, Zbigniew Mroczek, Ryszard Kaszkowiak, Adam Zdunek. Powstała  szkoła stawiającą wysokie wymagania uczniom. Szkołę dla uczniów ambitnych, pełnych zapału do działania, szkołę dla uczniów, którzy chcą w niej realizować swoje marzenia.  Przygotowania do startu Niepublicznego Gimnazjum rozpoczęły się już we wrześniu 2008. Dzięki wytrwałości grupy zapaleńców idea stworzenia szkoły się udała. Dnia 01 września po raz pierwszy nastąpiła inauguracja roku szkolnego w nowym gimnazjum.

Dokładnie 1 września 2009 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010, a już 3 września o godz. 1300 zainaugurowano działalność pierwszego Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie. Naukę  w szkole rozpoczęło 21 uczniów. W uroczystości uczestniczyli: burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pan Sławomir Willak oraz Ks. Dariusz Kowalek Proboszcz parafii Piotra i Pawła w Krotoszynie

Burmistrz Julian Jokś gratulował uczniom wyboru szkoły i życzył im powodzenia w nauce. Otwarcie szkoły odbyło się poprzez przecięcie wstęgi przez wszystkich zaproszonych gości.

DROGA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (KALENDARIUM)

18.01.2017

  • wniosek do Burmistrza Krotoszyna o zmianę wpisu do ewidencji szkół z dotychczasowego Niepublicznego Gimnazjum w ośmioletnią Chrześcijańska Szkołę Podstawową.

01.09.2017

  • rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej w Krotoszynie.

27.08.2018

  • wniosek o zmianę nazwy szkoły na Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie.

03.07.2018

  • wyprowadzka z ul. Mickiewicza i przenosiny do nowej siedziby przy ul. Zdunowskiej 56.

03.09.2018

  • rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w nowej siedzibie szkoły przy ul. Zdunowskiej 56.

12.10.2018

rozpoczecie roku szkolnego 2018-2019 rozpoczęcie roku szkolnego 2 rozpoczęcie roku szkolnego

  • Przecięcie wstęgi, poświęcenie szkoły, ślubowanie i pasowanie uczniów, a także uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. W uroczystości uczestniczyli: Małgorzata Mierlcarek, zastępca naczelnika wydziału WOiSS; Ks. Dariusz Kowalek, proboszcz parafii Piotra i Pawła w Krotoszynie oraz nauczyciele , rodzice i uczniowie. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 73 uczniów.
    nowa siedziba poświecenie szkoły