Aktywnie na lekcji wychowawczej

Uczniowie klasy szóstej pod opieką Marcina Szyndrowskiego podczas ostatniej lekcji wychowawczej ćwiczyli aktywnie zdobytą wcześniej wiedzę z RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzieci poznały w praktyce zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności Więcej…